SAF-T – ce este, cum se pregătește, cine îl depune șI când

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T), care se transmite de către contribuabili prin intermediul Declarației informative D406, reprezintă un standard internațional utilizat pentru transferul electronic de date din evidența contabilă și fiscală, de la contribuabili/plătitori către autoritățile fiscale și auditori.

SAF-T facilitează organelor fiscale accesul la date din evidența contabilă și fiscală ale contribuabililor/plătitorilor, stocate și prelucrate în mediu electronic, într-un format ușor de citit.

Pentru pregătirea și transmiterea fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 se vor derula urmatoarele activități:
• Generarea fișierului SAF-T în format XML de către sistemul informatic al contribuabilului/plătitorului;
• Verificarea structurii fișierului XML și a corelațiilor dintre date prin programul informatic validator pus la dispoziție de către ANAF;
• Generarea Declarației informative D406 ca document electronic în format PDF cu XML atașat (dacă acesta a îndeplinit condițiile de verificare) semnat electronic.

Obligația de transmitere a fișierului standard de control fiscal prin intermediul Declarației informative D406 devine efectivă pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021.

Obligația de depunere a Declarației informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referință pentru mari contribuabili. Pentru anul 2022, ANAF a publicat deja lista marilor contribuabili aici: lista_mari_contribuabili_2022.pdf (anaf.ro)

Fișierul SAF-T se va depune în format electronic, termenul-limită de depunere fiind:
• până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic), după caz, pentru alte informații decât cele privind „Stocurile” și „Activele”;
• până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406 „Active”;
• în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406 „Stocuri”.

Codul de procedură fiscală menționează contravențiile legate de fișierul SAF-T, după cum urmează:
• nedepunerea la termenele-limită a fișierului standard de control fiscal se va putea amenda cu o sumă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei;
• depunerea incorectă ori incompletă a fișierului standard de control fiscal se va putea amenda cu o sumă cuprinsă între 500 și 1.500 de lei.

Firmele care corectează declarația SAF-T până la termenul legal pentru depunerea următorului fișier sau care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil lor, nu vor fi pasibile de amenzi.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar