Subvențiile de angajare șI situațiile pentru care se acordă

SUBVENȚIA PENTRU ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR

Angajatorii absolvenților unor instituții de invățământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o suma în valoare de 2.250 de lei. Angajarea se va realiza pe baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Angajatorii absolvenților încadrați peste 12 luni beneficiază, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă, de un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate de angajator pentru aceste persoane.

În cazul în care absolvenții sunt persoane cu handicap, angajatorii vor beneficia de subvenție pentru o perioadă de 18 luni.

SUBVENȚIA PENTRU ANGAJAREA TINERILOR NEET

Tinerii NEET sunt acele persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățămant și nu participă la activități de formare profesională. Pentru angajarea acestor persoane, angajatorul primește lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană în parte, o sumă în cuantum de 2.250 de lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă cel putin 18 luni.

Sumele acordate lunar sunt oferite proporțional cu timpul efectiv lucrat de persoanele încadrate în muncă. Mai mult, subvenția este acordată inclusiv pe durata concediului de odihnă.

SUBVENȚIA PENTRU ANGAJAREA ELEVILOR ȘI A STUDENȚILOR ÎN PERIOADA VACANȚEI

Angajatorii care încadreaza în muncă elevi sau studenți pe durata vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referină al asigurărilor pentru şomaj. Acest indicator se actualizează din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent.

Angajarea se va realiza pe baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, egal sau mai mic decât durata vacanței, cu normă intreagă sau cu timp parțial. Subvenția se acordă pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucratoare dintr-un an calendaristic și doar pe perioada vacanțelor.

SUBVENȚIA PENTRU ÎNCADRAREA TINERILOR CU RISC DE MARGINALIZARE, BENEFICIARI AI CONTRACTELOR DE SOLIDARITATE

Angajatorii tinerilor cu risc de marginalizare, beneficiari ai contractelor de solidaritate, beneficiază lunar, pentru fiecare persoana din această categorie, de o suma egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 2 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Sunt considerați tineri cu risc de marginalizare:

  • Cei care se afla în sistemul de protecție al copilului sau provin din acest sistem;
  • Cei care au dizabilități;
  • Cei care au familie dar ale caror familii nu îi pot intreține;
  • Cei care au copii în întreținere;
  • Cei care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  • Cei care sunt victime ale traficului de persoane.

Subvențiile se acordă pe baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată (până la expirarea contractului de solidaritate, însă nu mai mult de trei ani) sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

SUBVENȚIA PENTRU ANGAJAREA UCENICILOR

Angajatorii ucenicilor beneficiază la cerere și pentru fiecare ucenic în parte, de suma de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de somaj, în limita fondurilor alocate cu aceasta destinație, pe perioadă derulării contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat pe durata pregătirii profesionale, care nu poate fi mai mică de 12 luni și mai mare de 3 ani.

Angajatorul nu beneficiază de subvenție pe durata perioadei de probă și pentru intervalul în care raporturile de muncă sunt suspendate. De asemenea, nu beneficiază de subvenție de ucenicie angajatorii care au încheiat cu persoana în cauză un alt contract de ucenicie anterior celui actual.

SUBVENȚIA PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI PENTRU ABSOLVENȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Angajatorii absolvenților pentru un stagiu de practică beneficiază de o sumă în cuantum de 2.250 de lei pe lună, pe întreaga perioadă a derulării contractului de stagiu. Majoritatea contractelor de stagiu au o durată fixă de șase luni, cu excepția celor reglementate prin legi speciale.

Angajatorii nu pot primi dublă finanțare pentru aceeași persoană, iar suma lunară acordată firmei se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar. De asemenea, la încetarea contractului individual de muncă al stagiarului, din inițiativa angajatorului, acesta din urmă nu mai poate beneficia pentru același post de o altă masură de stimulare a ocupării forței de muncă, așa cum este ea prevazută prin lege.

SUBVENȚIA PENTRU ANGAJAREA ȘOMERILOR DE LUNGĂ DURATĂ

Angajatorii care angajează șomeri de lungă durată, pe o perioadă nedeterminată, pot primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceasta categorie, o sumă în cuantum de 2.250 de lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă timp de cel putin 18 luni, din momentul incadrării în muncă.

Șomerii de lungă durată sunt definiți drept acele persoane înregistrate la agențiile de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul celor cu vârsta minima de 25 de ani, și pe o perioadă de șase luni, pentru cei care au vârsta cuprinsă între 16 și 25 de ani.

 SUBVENȚIA PENTRU ÎNCADRAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

Firmele pot beneficia de subvenție, daca angajează persoane cu handicap. Astfel, angajatorii pot primi lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană cu handicap angajată, o sumă în cuantum de 2.250 de lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă timp de minimum 18 luni.

 SUBVENȚIA PENTRU INTERNII ANGAJAȚI

Angajatorii care angajează interni beneficiază de la stat o suma fixă: 4.586 de lei, cu condiția menținerii raporturilor de muncă timp de minimum doi ani.

Foarte important de stiut este faptul ca subvenția pentru stagiari, cea pentru ucenici și cea pentru interni nu poate fi cumulată pentru aceeași persoană. Drept urmare, angajatorul nu poate obține trei tipuri de subvenții pentru aceeasi persoană.

SUBVENȚIA PENTRU ÎNCADRAREA ȘOMERILOR CARE SUNT UNICI SUSȚINĂTORI AI FAMILIILOR MONOPARENTALE

Angajatorii care angajează șomeri ce sunt unici susținători ai unor familii monoparentale pot beneficia, de o subvenție în valoare de 2.250 de lei lunar, pe o perioadă de 12 luni, daca mențin raporturile de muncă timp de cel puțin 18 luni, din momentul încadrării în muncă.

 SUBVENȚIILE PENTRU ANGAJAREA ȘOMERILOR DE PESTE 45 DE ANI

Cei care angajează șomeri de peste 45 de ani pot beneficia de o subvenție în valoare de 2.250 de lei lunar, pe o perioadă de 12 luni, cu condiția menținerii raporturilor de muncă, timp de cel puțin 18 luni.

SUBVENȚIILE PENTRU ANGAJAREA ȘOMERILOR APROAPE DE PENSIE

Cei care angajează șomeri aproape de pensie beneficiază de o subvenție în valoare de 2.250 de lei lunar, pe o perioadă de 12 luni dacă mențin raporturile de muncă timp de cel putin 18 luni din momentul încadrării în muncă.  

Persoanele aproape de pensie sunt cele șomere care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile pentru a obține pensia anticipată parțial sau pentru limita de vârsta. Angajatorul primește subvenția pe toată durata perioadei angajării, până la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar