Politica de Confidențialitate

La BPiON acordăm o importanță deosebită protejării confidențialității clienților, contractorilor și angajaților noștri. Unul dintre aspectele sale cheie este protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor lor personale. Ne asigurăm că prelucrarea datelor dvs. se realizează în conformitate cu reglementările aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, în special, cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare: “GDPR”).

I. Identitatea și informațiile de contact ale operatorului de date

Operatorul de date cu caracter personal, în funcție de detaliile cererii dumneavoastră sau de țara indicată în formular, poate fi:

 • BPiON Poland sp. z. o. o. cu sediul social în Varșovia, strada Krakowskie Przedmieście nr. 13, 00-071 Varșovia, înregistrată în Registrul antreprenorilor ținut de Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia din Varșovia, al 13-lea Departament Comercial al Registrului Judiciar Național sub numărul KRS: 0000355588, NIP:1132802085;
 • BPiON Services Kft. cu sediul în 1139 Budapesta, Váci út 99 Ungaria, o societate constituită în conformitate cu legile din Ungaria cu numărul de înregistrare 01-09-307025;
 • BPiON Romania SRL cu sediul în București, Orhideelor 15A, etaj 13, sector 6, București, România, o companie în conformitate cu legile românești cu numărul de înregistrare RO44684318;
 • BPION Slovakia s.r.o. cu sediul în Bajkalská 29/C, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 01, o societate de drept slovac cu numărul de înregistrare 54543428;
 • BPION Czech s.r.o. cu sediul în Kunětická 2534/2, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, o societate de drept ceh cu numărul de înregistrare 17269954;

(în continuare, fiecare în mod individual ca: “Operator”). (hereinafter each individually as: “Controller”).

II. Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) și informații de contact

Fiecare dintre Operatori a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor (Data Protection Officer), fiecare dintre Operatori, precum și Responsabilii cu Protecția Datelor desemnați pot fi contactați folosind adresa de e-mail: hello<at>bpion.com

III. Scopurile și temeiul prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul:

 • încheierii și executării unui contract în legătură cu o cerere de informații transmisă de dumneavoastră, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din DPA;
 • realizarea interesului legitim al Operatorului, care constă în a răspunde la întrebarea adresată prin intermediul formularului de contact, inclusiv în încercarea de a încheia și de a executa un contract cu entitatea pe care o reprezentați și de a asigura și de a se proteja împotriva unor posibile reclamații, în baza articolului 6(1)(f) din RGPD;
 • pentru a desfășura activități de marketing pe baza consimțământului pe care l-ați acordat, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

IV. Destinatarii datelor

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi entități autorizate prin lege (instanțe, autorități de stat etc.), subcontractanți și alte entități care furnizează servicii operatorului, inclusiv, în special, entități care furnizează servicii de contabilitate, IT, marketing, comunicare și analiză, servicii juridice și de colectare a creanțelor și societăți afiliate operatorului în cadrul grupului de capital. Destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi, de asemenea, BPiON Holding Zrt. cu sediul social la 1139 Budapesta, Váci út 99 Ungaria, o societate de drept maghiar cu numărul de înregistrare 01-10-049789.

V. Perioada de prelucrare a datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de scopul pentru care sunt prelucrate, vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp:

 • pentru a urmări încheierea și executarea contractului;
 • pentru a răspunde la întrebarea adresată prin intermediul formularului de contact;
 • termenul de prescripție pentru eventualele reclamații;
 • până la retragerea consimțământului, atunci când consimțământul este baza prelucrării.to answer the question asked via the contact form;

VI. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu GDPR, aveți dreptul de a vă accesa datele și de a primi o copie a acestora, de a vă rectifica (modifica) datele, de a le șterge, de a le restricționa sau de a vă opune prelucrării lor, precum și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

VII. Obligația de a furniza date

Furnizarea de date este voluntară, însă este necesară pentru a răspunde la întrebare, iar dacă nu se furnizează datele poate însemna imposibilitatea de a răspunde la întrebare.

VIII. Cookies

Operatorul utilizează așa-numitele “cookie-uri” pe site-ul său web. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul terminal al utilizatorului. Operatorul poate utiliza următoarele tipuri de module cookie:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt informații stocate în memoria browserului până la sfârșitul sesiunii de navigare, adică până la închiderea browserului. Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca anumite funcționalități ale site-ului web să funcționeze corect.
 • Cookie-uri persistente – acestea facilitează utilizarea site-ului web (de exemplu, își amintesc rezoluția aleasă, aspectul conținutului). Acestea pot fi utilizate în diverse scopuri, inclusiv pentru a vă reține preferințele și alegerile pe care le faceți atunci când utilizați site-ul web. Aceste cookie-uri rămân în memoria browserului dumneavoastră pentru o perioadă de timp extinsă.
 • Cookie-uri personalizate (cookie-uri de prima parte) – sunt salvate de către site-ul web vizualizat în acel moment. Acestea sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a site-ului web.
 • Cookie-uri terță parte (cookie-uri terță parte) – sunt utilizate de terțe părți, cum ar fi rețelele sociale, pentru a urmări vizitele dvs. pe diverse site-uri web unde acestea plasează reclame.

Utilizarea cookie-urilor care nu sunt necesare pentru funcționarea site-ului web se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment; cu toate acestea, dacă nu vă dați consimțământul, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că nu veți putea utiliza pe deplin anumite elemente ale site-ului web. Puteți, de asemenea, să vă modificați setările cookie-urilor în cadrul browserului pe care îl utilizați. Mai jos sunt prezentate adresele la care puteți face modificări în cele mai des folosite browsere: