Raportare Incidente (Whistleblowing)

Serviciile de denunțare a neregulilor oferă un canal sigur și confidențial prin care angajații și părțile interesate pot raporta preocupările legate de activitățile neetice sau ilegale din cadrul unei organizații.

Prin includerea pe site-ul nostru web a unei notificări privind denunțarea neregulilor, subliniem angajamentul nostru față de transparență, conduită etică și protecția persoanelor care manifestă curaj.

Încurajăm comunicarea deschisă și suntem dedicați să promovăm un mediu sigur în care preocupările pot fi exprimate fără teama de represalii.

Confirmați că nu sunteți un robot