Noutăți legislative Ianuarie 2024

În cursul lunii Ianuarie 2024 au fost publicate actualizări privind impozitul minim global pentru grupurile de întreprinderi multinaționale, raportarea privind durabilitatea, încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României și stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 7/04.01.2024 

Pentru anul 2024 se stabileşte un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România. Contingentul a rămas la fel ca cel din anul precedent. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 7/04.01.2024 

Acordul are ca scop să reglementeze relațiile dintre cele două state în domeniul securității sociale, să asigure egalitatea de tratament și exportul prestațiilor, să determine legile aplicabile și să prevadă totalizarea perioadelor de asigurare. 

Acordul se aplică tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legilor unuia sau ambelor state contractante, precum și altor persoane ale căror drepturi derivă de la acestea. 

Legile aplicabile sunt determinate în funcție de situația fiecărui individ. În cazul în care o persoană a lucrat sau locuit în ambele state contractante, legile aplicabile vor fi stabilite prin totalizarea perioadelor de asigurare. Aceasta înseamnă că perioadele de asigurare în ambele țări vor fi luate în considerare pentru a determina drepturile la pensie. 

Pensia va fi acordată proporțional de către fiecare stat, în funcție de perioadele de asigurare realizate în fiecare sistem de pensii. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 69/25.01.2024    

Simplifică procedura de obținere a avizului de angajare sau detașare, prin posibilitatea comunicării avizului de angajare sau detașare în format electronic, dacă solicitantul a indicat datele corespunzătoare în acest scop. Avizul de angajare sau detașare va fi semnat cu semnătura electronică calificată a formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitente. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 8/05.01.2024 

Legea transpune intern Directiva nr. 2022/2523/UE, instituind astfel în România atât un impozit suplimentar cât și un impozit suplimentar național pentru grupurile de întreprinderi multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni, care ating pragul anual al veniturilor consolidate de cel puțin 750 milioane de euro înregistrat în cel puțin două din cele patru exerciții financiare anterioare celui de referință, și anume:  

  • Regula de includere a veniturilor (IIR) – potrivit căreia o societate-mamă a unui grup de întreprinderi multinaționale sau naționale de mari dimensiuni este obligată să calculeze și să plătească partea sa alocabilă din impozitul suplimentar pentru entitățile constituitive ale grupului care sunt impozitate la nivel redus; – se aplica incepand cu 01.01.2024 
  • Regula profiturilor subimpozitate (UTPR) – conform căreia o entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaționale datorează un impozit care este înregistrat ca o cheltuială suplimentară egală cu partea sa din impozitul suplimentar  care nu a fost percepută în temeiul IIR la nivelul societății mamă pentru entitățile constitutive ale grupului care sunt impozitate la un nivel redus; – se aplica incepand cu 01.01.2025 
  • Impozitul suplimentar național calificat (QDMTT) – se calculează și se plătește în jurisdicția în care se află entitățile impozitate la un nivel redus (unde cota efectivă de impozitare este mai mică de 15%). – se aplica incepand cu 01.01.2024 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 14/09.01.2024   

A fost publicat noul model al declarației unice pentru persoanele fizice (formularul 212). Noua formă a declarației 212 este folosită de persoanele fizice pentru definitivarea taxelor pe veniturile realizate în 2023, dar și pentru estimarea taxelor pe veniturile estimate în 2024

Publicat în Monitorul Oficial nr. 11/08.01.2024 

La elaborarea actului normativ s-a avut în vedere tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale. 

Prin noul Ordin se propune raportarea distinctă a următoarelor categorii de cheltuieli:  

  • cheltuieli cu redevențele; cheltuieli cu locațiile de gestiune;  
  • cheltuieli cu chiriile;  
  • cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală;  
  • cheltuieli de management;  
  • cheltuieli de consultanță;  
  • Similar cheltuielilor cu dobânzile, pentru cheltuielile menționate se propune, de asemenea, prezentarea distinctă a celor ocazionate de operațiuni cu entitățile afiliate. 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 75/26.01.2024 

Prin acest ordin se prevede eliminarea prevederilor actuale referitoare la declarația nefinanciară, care este obligatorie pentru entitățile care depășesc un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar și care se include în raportul administratorilor și introduce raportarea privind durabilitatea.  

Noile prevederi se vor aplica treptat, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2024.  

Noua raportare va include informații referitoare la factorii de mediu, factorii sociali și care privesc drepturile omului și factorii de guvernanță, inclusiv factorii de durabilitate, va face parte din raportul administratorilor și va trebui să respecte anumite standarde ale autorităților europene. 

Contactează-ne:
Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar