Formularul 230 – Descoperă cum poți influența destinația impozitului tău

Într-o lume în care implicarea socială devine din ce în ce mai importantă, mulți dintre noi căutăm modalități de a sprijini comunitatea într-un mod tangibil. O modalitate eficientă este prin intermediul formularului 230.

În primul rând, să clarificăm: ce este, de fapt, formularul 230? Acesta reprezintă o opțiune fiscală care permite persoanelor fizice să direcționeze până la 3,5% din impozitul pe venit către anumite entități nonprofit sau alte categorii de beneficiari. Este o oportunitate de a sprijini cauzele în care credem, fără a implica costuri suplimentare pentru noi înșine.

Pentru a profita de această oportunitate, formularul 230 trebuie depus până la 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilora fiecărui an fiscal.

Beneficiarii eligibili includ organizații nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum fundații, organizații de caritate, instituții de învățământ sau cult religios, printre altele. Aceste entități joacă un rol vital în comunitatea noastră, sprijinind educația, sănătatea, mediul, cultura și multe alte domenii.

Formularul 230 poate fi depus individual, în format electronic, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau în format fizic la sediile autorităților fiscale competente. Alternativ, acesta poate fi depus și la entitatea către care vrei să redirecționezi cei până la 3,5%.

Reamintim sursele de venituri pentru care puteți solicita redirecționarea de impozit: 

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar