Există situații în care se poate refuza plata indemnizațiilor de concediu medical? – Calendar Advent

Constituie refuzuri justificate la plata indemnizațiilor următoarele situații:
• nu se face dovada calității de asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
• nu este îndeplinită condiția stagiului complet de cotizare;
• nu sunt completate toate rubricile din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
• certificatul de concediu medical nu este prezentat în termenele prevăzute de lege;
• certificatul de concediu medical este acordat retroactiv (în afara situațiilor internării în spital, a îmbolnăvirilor în străinătate și a aplicării unui aparat ghipsat).
• certificate de concediu medical ce depășesc duratele maxime prevăzute, în funcție de afectiune;
• plata indemnizației de concediu medical este amânată, ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul, de către angajatorul care constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar