Concediul paternal vs Concediul pentru creșterea copilului – CALENDAR ADVENT

La nașterea copilului, tatăl poate beneficia de concediu paternal de 5 zile, respectiv 15 zile dacă a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

Concediul paternal este un concediu plătit, iar indemnizația aferentă este suportată din fondul de salarii și este egală cu salariul corespunzator perioadei respective.

Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adresează în scris, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, prezentând ca document justificativ certificatul de naștere al acestuia.

Ulterior, dacă la data nașterii copilului tatăl a realizat timp de cel puțin 12 luni, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, venituri din salarii și asimilate salariilor și alte venituri supuse impozitului pe venit, acesta beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară, care reprezintă un beneficiu social, fiind acordat integral de statul român.

Ambele tipuri de concedii presupun suspendarea contractului individual de muncă. Data suspendării, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă se transmit în registrul general de evidență a salariaților, cel târziu în ziua anterioară datei susupendării, respectiv datei încetării suspendării.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar