Protecția avertizorilor în interes public – Advent Calendar 2022

Pe 22 decembrie 2022, a intrat în vigoare legea avertizoului de integritate. Aceasta transpune în legislație o directiva europeană (”Directiva Whistleblower”).

Noua lege stabilește cadrul general referitor la protecția persoanelor, denumite avertizor, care raportează încălcări ale legii despre care a luat cunoștință într-un context profesional și reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, drepturile persoanelor vizate si altele.

Legea se adresează tuturor companiilor, autoritățior, instituțiilor publice în ceea ce privește interdicția represaliilor care provoacă sau pot provoca prejudicii avertizorului în interes public.

Referitor la obligația companiilor, autoritățior și instituțiilor publice de a crea canale interne de raportare pentru avertizori și proceduri pentru gestionarea raportărilor, aceasta se va aplica astfel:

pentru companiile care au de la 250 de angajați  –  începând cu 22 decembrie 2022;

pentru companiile care au între 50 – 249 de salariați – începând din 17 decembrie 2023.

Raportările prin canale interne se înscriu electronic într-un registru care cuprinde data primirii raportării, numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Raportările se păstrează timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Pentru companiile cu până la 50 de angajați, avertizorul în interes public care efectuează o raportare utilizează canalul extern, adică se îndreaptă către autoritățile publice sau, în ultimă instanță, averizorul poate face dezvăluiri publice.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar