Noutăți legislative Aprilie 2024

În cursul lunii Aprilie 2024 au fost publicate actualizări cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concedii medicale, modificări ale formularelor fiscale în cazul rectificării ca urmare a primirii unei notificări de conformare și clarificări privind tichetele pentru prestatorii de activități casnice.

I. Legea nr. 87/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 338 din 11 aprilie 2024

Publicată în Monitorul Oficial nr. 338 /11.04.2024

Introduce noțiunea de instrument virtual pentru operațiuni cu biletele de valoare și a voucherelor de vacanță.

Astfel, angajatorii împreună cu sindicatele sau reprezentanții salariaților pot stabili categoriile, frecvența, valoarea și modalitatea de acordare a biletelor de valoare (tichete masa, tichete culturale) și voucherelor de vacanță, respectiv prin dispozitv fizic sau printr-un instrument virtual.

Prevederile legii intră în vigoare începand cu 11 mai 2024

Publicat în Monitorul Oficial nr. 344/12.04.2024

Completează Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) cu urmatoarele ocupaţii:

 • ataşat pentru muncă şi afaceri sociale, cod COR: 242239,
 • farmacist primar, cod COR: 226205,
 • inginer transporturi rutiere de mărfuri, cod COR: 214144,
 • inginer transporturi rutiere de persoane, cod COR: 214145,
 • manager de cost pentru dezvoltarea proiectului, cod COR: 242122,
 • programator grafic de execuţie pentru realizarea proiectului, cod COR: 432206,
 • tehnician mecatronist, cod COR: 311540.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 347/12.04.2024

Introduce măsuri de sprijin pentru cuplurile mamă-nou-născut defavorizate, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic, finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Beneficiarii tichetelor sunt cuplurile mamă-nou-născut eligibile, inclusiv mamele cu venit minim de incluziune, mamele cu dizabilități, victime ale violenței domestice, și altele în situații de vulnerabilitate.

Valoarea Tichetelor este de 2.000 de lei pentru fiecare nou-născut, acordată într-o tranșă unică.

Totodată, ordonanța modifică Codul Fiscal în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concedii medicale

Conform noilor prevederi, începând cu 12 aprilie 2024, anumite tipuri de concedii medicale sunt exceptate de la plata acestei contribuții. Astfel, numai concediile medicale enumerate mai jos,  intră în baza de calcul a contribuției de  asigurări sociale de sănătate:

 • cod indemnizație 01 (incapacitate temporara de munca), 
 • cod indemnizație 07 (carantina),
 • cod indemnizatie 10 (reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca).

Modificarea se aplică şi pentru indemnizaţiile aferente concediilor medicale a căror perioadă de acordare încetează după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă

Pentru alte tipuri de concedii medicale, contribuția nu se datorează. Printre acestea, amintim concediile medicale pentru:

 • urgențe medico-chirurgicale – cod indemnizatie 06, 
 • maternitate – cod indemnizatie 08, 
 • îngrijirea copilului bolnav – cod indemnizatie 09 
 • risc maternal– cod indemnizatie 15.

Anterior, prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2023 se stabilise că începând cu 1 ianuarie 2024, toate indemnizațiile de concediu medical acordate conform Ordonanței de Urgență nr. 158/2005 (pentru toate codurile de indemnizație) intră în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate,  iar  scutirea de la contribuția sociala de sănătate era prevăzută numai pentru indemnizațiile de concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale acordate conform Legii nr. 346/2002.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 344/12.04.2024

Modifică organizarea administrării contribuabililor mari și mijlocii.

Contribuabilii mari se vor limita la 2.000 de contribuabili, iar cei mijlocii se vor limita la 25.000.

Ordinul va intra în vigoare la data de 1 iulie 2024.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 376/22.04.2024

Actualizează formularul 112 cu urmatoarele:

 • Modifică Nomenclatorul “Creanțe fiscale”, respectiv a temeiului legal pentru creanțe reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută șa sursă de ăplatitorii de venituri,
 • Introduce în formular o noua casetă: “Declarație rectificativă depusă ca urmare a unei notificări de conformare“, care va fi bifată de contribuabil în cazul rectificării declarației ca urmare a primirii unei notificări de conformare emisa de autoritatea fiscală cu atribuții de control fiscal, potrivit legii.
 • Eliminarea tipului de asigurat “Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară“.
 • Completarea secțiunii E.3 cu două noi rubrici referitoare la sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie și diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 374/22.04.2024

Modifică formularele menționate mai jos prin introducerea în formulare a unei casete speciale care va fi bifată de contribuabil în cazul rectificării declarației ca urmare a primirii unei notificări de conformare emisa de autoritatea fiscală cu atribuții de control fiscal, potrivit legii. Aceste formulare sunt:

 • 101 și 101 Grup fiscal (impozit pe profit);
 • 301 (decontul special de TVA);
 • 307 (sumele din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea TVA);
 • 311 (TVA colectată datorată de cei cu codul de taxă anulat);
 • 710 (declarația rectificativă privind taxele și impozitele declarate prin formularul 100).

În cazul formularului 300 s-a introduso cerere speciala: “Cererea privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată“.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 388/25.04.2024

Aduce clarificări si modificări cu privire la reglementarea activităţii prestatorului casnic.

Angajatorii pot acorda angajaților proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activități casnice pe suport hârtie sau pe suport electronic, suportând valoarea nominală a acestora.

Tichetele pentru activități casnice sunt supuse impozitului pe venit de 10%, dar nu sunt supuse contribuțiilor sociale. 

Tichetele de activități casnice se achiziționează de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care le emite pe suport hârtie sau pe suport electronic. Agenția pune la dispoziție un ghid pentru angajatori, disponibil aici: https://tichete.anofm.ro/company-guid.

Platforma accesibila pe https://tichete.anofm.ro/ poate fi utilizata de prestatori, angajatori si de beneficiarii casnici. 

Activitățile casnice care pot fi remunerate cu tichete sunt:

 • Curățenia /igienizarea locuinței,
 • Strângerea resturilor vegetale din gradină,
 • Întreținere spațiilor verzi,
 • Întreținerea și irigarea răsadurilor și a plantelor,
 • Toaletarea pomilor,
 • Plantarea pomilor, arborilor și arbuștilor,
 • Plantarea răsadurilor,
 • Călcatul rufelor,
 • Spălarea rufelor manual sau la mașina de spălat,
 • Spălarea covoarelor (altele decât cele înnodate manual),
 • Prepararea hranei,
 • Aranjarea și servirea mesei,
 • Debarasarea și spălarea vaselor,
 • Hrănirea și/sau îngrijirea animalelor de companie,
 • Plimbarea câinilor sau a altor animale de companie,
 • Transportarea animalelor de companie la/de la cabinetul veterinary,
 • Curățirea și întreținerea piscinei/ a acvariilor,
 • Realizarea de cumpărături pe bază de listă,
 • Tăierea și despicarea lemnelor pentru foc,
 • Căratul lemnelor și a materialelor pentru foc,
 • Încărcatul-descărcatul de obiecte casnice,
 • Spălarea și curățarea autovehiculelor,
 • Recoltarea fructelor și a legumelor,
 • Spălarea geamurilor și a tâmplăriei,
 • Văruirea pomilor,
 • Efectuarea igienei corporale a persoanelor dependente,
 • Îmbrăcarea și dezbrăcarea persoanelor dependente,
 • Hrănirea și hidratarea persoanelor dependente,
 • Efectuarea igienei eliminărilor persoanelor dependente,
 • Transferul și mobilizarea persoanelor dependente,
 • Facilitarea comunicării persoanelor dependente cu alte persoane,
 • Facilitarea deplasării persoanelor dependente în interior,
 • Facilitarea deplasării și însoțirea persoanelor dependente în exterior,
 • Acompanierea persoanelor dependente la activități desocializare și/sau socializarea cu persoanele dependente.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 385/25.04.2024  

Aprobă a treia revizuire a Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar