Modificări ale salariului minim în 2023 – Advent Calendar 2022

Începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim brut de bază garantat în plată va crește de la 2.550 lei la 3.000 lei.

Totodată, începând cu aceeiași dată, se va prelungi facilitatea fiscală pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază.

Facilitatea fiscală constă în faptul că pentru acești salariați, pentru suma de 200 lei/lună reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

+ nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;

+ venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

Condițiile nu sunt considerate îndeplinite dacă, în cursul anului 2023 este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri.

Suma de 200 lei se calculează proporțional în funcție de:

+ perioada din lună în care salariul de bază este menținut la nivelul salariului minim brut pe țară;

+ data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului egal cu nivelul salariului minim brut pe țară;

+ fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor;

+ data de la care încetează contractul individual de muncă.

Facilitatea fiscală se aplică în aceleași condiții și pentru:

a) salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilități,

b) veniturile din salarii și asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu (în cazul funcționarilor publici).

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, de la 3.000 lei la suma de 4.000 lei lunar.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar