Inventarierea anuală – Advent Calendar 2022

Inventarierea este obligatorie cel puțin o dată pe an, de regulă, la sfârsitul anului, pentru o raportare mai ușoară la timp.

Pe lângă inventarierea anuală există și alte situații în care inventarierea este obligatorie, cum ar fi:

+ la începutul activității, pentru a avea un punct de pornire;

+ la sfârșitul activității;

+ dacă are loc o reorganizare sau fuziune;

+ când se modifică prețurile;

+ ori de cate ori organele competente solicită un control;

+ când există posibilitatea existenței unor plusuri sau minusuri ce nu pot fi cuantificate sau stabilite concret altfel decât prin inventariere;

+ când are loc un incendiu sau o altă calamitate naturală;

Nerespectarea reglementărilor cu privire la efectuarea inventarierii, se sanctionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, pentru cazurile în care:

+ nu se efectuează inventarierea;

+ nu există o procedură privind inventarierea;

+ nu este intocmită decizia de inventariere;

+ nu există declarația gestionarului;

+ nu sunt întocmite documentele aferente procesului de inventariere;

+ se refuză confirmarea creanțelor și a datoriilor inventariate.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar