Concediul de îngrijitor șI absența în situații neprevăzute – Advent Calendar 2022

Salariații pot solicita angajatorilor următoarele tipuri de concedii, recent introduse, ca urmare a unei directive europene:

Concediul de îngrijitor – se acordă la solicitarea salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care stă în aceeași locuință cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Durata concediului de îngrijitor intr-un an calendaristic poate fi de maxim 5 zile lucrătoare.

Prin ruda se întelege fiul, fiica, mama, tata sau soțul/soția unui salariat.

Absența în situații neprevăzute – determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului.

Salariatul trebuie sa îl informeze anterior pe angajator, iar  durata concediului nu poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Modalitatea de recuperare a periodei de absentă se stabilește de comun acord.

Concediile de mai sus nu vor diminua numărul zilelor de concediu de odihnă la care salariații au dreptul.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar