FacilităţI Fiscale în 2022

REDUCERILE DE IMPOZITE

În perspectiva încurajării capitalizării societăților, în urmă cu un an au fost introduse o serie de reduceri la plata impozitelor pentru societățile care își majorează și/sau își îmbunătățesc capitalurile proprii. Facilitatea presupune diminuarea impozitului pe profit, pe venit, în cazul microîntreprinderilor, ori a impozitului specific, pentru companiile din industria ospitalității, și se acordă societăților care își mențin capitalurile proprii pozitive, dar și în funcție de creșterea acestora față de anul precedent.

Reducerile, prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 153/2020, se acordă începând din 2022, pe baza situației capitalurilor proprii de la 31 decembrie 2021.

DE CE REDUCERI POT BENEFICIA COMPANIILE?

Companiile care își vor pastra un capitalpropriu pozitiv și la un nivel de cel puțin jumătate din capitalul social vor putea primi o reducere a impozitului de 2% anual. Suplimentar vor putea beneficia de o bonificație mai mare din impozitul datorat dacă își majorează capitalul propriu față de anul precedent. Reducerea poate ajunge la maximum 15% dacă toate condițiile sunt îndeplinite.

Pentru a beneficia eficient de facilitate pe întreaga perioadă de aplicare (2021-2025), companiile trebuie să țină cont de o serie de aspecte, precum implicațiile fiscale și juridice ale operațiunilor de capitalizare, raportul cost-beneficiu sau potențialele consecințe ce pot apărea în viitor dacă decid să diminueze capitalurile majorate anterior.

În plus, trebuie să se ia în calcul faptul că legislația prevede un mod specific de calcul al capitalurilor proprii.

Spre exemplu, rezervele din reevaluare aferente activelor imobilizate nu intră în calculul capitalului propriu ajustat folosit în aplicarea bonificațiilor fiscale, ceea ce înseamnă că o simplă reevaluare a activelor nu creează condiția necesară aplicării facilității.

Sunt excluse de la acordarea bonificațiilor instituțiile din domeniul financiar-bancar, al pieței de capital, asigurări și reasigurări, întrucât acestea au cerințe specifice legate de capital, stabilite în mod distinct potrivit reglementărilor naționale și europene.

 

TERMENE NOI DE RAPORTARE ȘI PLATĂ  

Pentru plătitorii de impozit de profit, reducerea se va stabili în baza declarației care se va depune la 25 iunie 2022 (față de 25 martie, cum este în prezent). De termene noi de raportare și plată vor beneficia și microîntreprinderile, respectiv pentru impozitul datorat pe ultimul trimestru al anului.

Decalarea termenelor de depunere a declarațiilor are în vedere faptul că gradul de capitalizare se calculează în baza situațiilor financiare anuale, acestea având, în general, termen de întocmire și depunere la finalul lunii mai a anului următor celui pentru care sunt întocmite.

 AMNISTIA FISCALĂ. AVANTAJELE PENTRU CONTRIBUABILI

Aspecte relevante:

  • această prelungire este benefică pentru contribuabilii care încă nu și-au ”făcut curățenie” în evidențele fiscale și contabile pentru a identifica eventuale erori care să genereze riscul unor obligații fiscale suplimentare și, deci, care să fie rectificate, obligațiile fiscale principale rezultate – plătite, iar cele accesorii – anulate. Asemenea contribuabili vor avea, din nou, un termen prelungit până în 30 iunie 2022 pentru a aplica amnistia, dacă nu au efectuat corecții în ultimii doi ani.
  • este mărită sfera inspecțiilor fiscale care intră în domeniul de aplicare a amnistiei fiscale și care va cuprinde inspecțiile începute până la data de 30 iunie 2022, iar nu doar cele în curs sau începute până la data de 31 ianuarie 2022.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar