Decizie internă facturi, chitanţe, avize, etc (pentru alocare serie şI număr în 2022) – document necesar de întocmit la început de an

La fel ca în fiecare an, deci și în 2022, vă informăm că în conformitate cu legislatia în vigoare, persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată – respectiv: societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice, instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial, precum și persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri, subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate sau în România, au obligația să asigure un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile utilizate.

În acest context, persoana care răspunde de organizarea și conducerea contabilității va desemna prin decizie internă scrisă, una sau mai multe persoane, după caz, care să aibă atributii privind alocarea și gestionarea numerelor aferente (pentru 2022). Fiecare formular va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau serie ce trebuie sa fie secvențial(ă), stabilit(ă) de societate.

IMPORTANT:

În alocarea numerelor se va ține cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale. Orice persoană prevazută la art.1 din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, așa cum au fost detaliate mai sus, trebuie să emită proceduri proprii de stabilire și/sau alocare de numere sau serii, pentru fiecare exercitiu financiar, iar în decizia internă se va menționa care este numărul sau seria de la care se emite primul document.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar