BPION Romania_advent calendar_dec7 Unul dintre părinți, care are loc de muncă, poate beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv.

De aceleași drepturi beneficiază și părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.

Zilele se acordă în perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ.

Perioadele de vacantă nu sunt incluse.

O condiție obligatorie pentru a beneficia de aceste zile libere este ca locul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut.

Salariul mediu brut aferent anului 2021 este 5.380 lei.

Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021