Utilizarea semnăturii electronice – Calendar Advent

Utilizarea semnăturii electronice, a semnăturii electronice avansate sau a semnăturii electronice calificate pentru întocmirea documentelor din domeniul relațiilor de muncă este o opțiune a angajatorului pe care în momentul în care decide să o utilizeze, trebuie să o aibă reglementată la nivel de regulament intern sau contract colectiv de muncă și să o menționeze și în contractul individual de muncă pe care îl încheie cu salariatul, care este de acord cu utilizarea acestei tehnologii.

De asemenea, la încheierea, modificarea, suspendarea sau la încetarea contractului individual de muncă, părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnatura electronică.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar