Termenele de arhivare

Păstrarea unei arhive cu documente este obligația oricărui angajator, iar legislația în vigoare stabilește următoarele termene de păstrare:
+ 75 de ani – dosarele de personal, contractele de muncă, convențiile civile de prestări servicii;
+ 50 de ani – statele de plată;
+ 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite – registrele și documentele justificative și contabile, cu anumite excepții:
a) Documentele prevazute în anexa nr. 4 din OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, se pastrează pe o perioadă de 5 ani, în condițiile în care necesitățile proprii ale entității nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare.
b) Documentele financiar-contabile care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzatoare duratei de viață utilă a acestora.

Ca o alternativă la arhivarea pe suport de hârtie, legislația prevede și posibilitatea de păstrare a documentelor în format electronic. Similar documentelor pe hârtie, și cele în format electronic trebuie grupate pe dosare și numerotate, iar numerotarea trebuie realizată cronologic și sistematic pentru fiecare exercițiu financiar la care se referă.

În cazul în care evidența contabilă este ținută cu ajutorul programelor informatice, documentele pot fi păstrate în format electronic, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare, cu condiția să poată fi listate în orice moment, în funcție de necesitățile entității sau la cererea organelor de control.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar