1. Cel târziu în ziua anterioară producerii evenimentului, pentru:
+ un nou angajat
+ modificarile contractelor individuale de munca, cu excepția salariului, indemnizatiilor si sporurilor permanente;
începutul și încetarea suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
+ începutul și încetarea detașării.

2. În 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, pentru:
+ absențele nemotivate;
modificarea datelelor de identificare ale angajatorului;
+ modificarea datelor de identificare ale salariaților.

3. În 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului pentru:
+ transferuri;

4. În 20 de zile lucrătoare de la producerea evenimentului, pentru:
+ modificarile contractelor individuale de muncă pentru salariu și indemnizații și sporuri permanente;

5. Cel târziu la data producerii evenimentului, pentru:
+ încetarea contractelor individuale de muncă.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!