Termene fiscale în luna decembrie 2022 – Advent Calendar 2022

Potrivit Codului de procedură fiscală, în luna Decembrie, mai multe declarații fiscale aferente lunii noiembrie, care în mod obișnuit aveau ca termen data de 25 a lunii trebuie depuse până la data de 21 decembrie.

În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Astfel, formularele de mai jos trebuie depuse în decembrie mai devreme comparativ cu alte luni ale anului:

+ Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat – Formularul 100;

Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112;

Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinatate obținute de către persoanele fizice care desfășoara activitate în România – Formularul 224;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300;

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 301;

Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugată – Formularul 307;

 Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311;

Declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare – Formularul nr. 390 VIES.

Totodată, termenul de plată pentru creanțele fiscale aferente lunii noiembrie, care în mod obișnuit aveau ca termen data de 25 a lunii, vor fi scadente până la data de 21 decembrie.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar