Spațiul Privat Virtual | Obligații începând cu 1 martie 2022

ÎNREGISTRAREA ÎN SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL

Începând cu 01 martie 2022 persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, P.F.A-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale vor transmite documentele către organul fiscal, exclusiv, prin intermediul  Spaţiului Privat Virtual (SPV). 

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

În ceea ce privește documentele, amintim cererile de compensare, cererile pentru îndreptarea erorilor materiale și mutarea sumelor dintr-un cont al Trezoreriei în alt cont, etc.

TERMEN ÎNREGISTRARE

Astfel, contribuabilii vor trebui să se înregistreze în Spațiul Privat Virtual,  întrucât după data de 1 martie 2022 comunicarea cu organul fiscal se va face exclusiv online.

Este recomandat ca toate demersurile necesare înregistrării în Spaţiul Privat Virtual să fie întreprinse până la data de 01 martie 2022 pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot apărea dacă un document trebuie depus sau înscris într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic şi nu prin SPV (prescrierea unui drept, pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, apariţia unor amenzi, etc.).

ACCES SPAȚIU PRIVAT VIRTUAL

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV, iar persoanele fizice, care nu dețin un astfel de certificat, pot cere înregistrarea pe baza de nume de utilizator şi parolă.

ANAF reamintește contribuabililor că „Spațiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile,  prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie s.a.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar