Este obligatoriu ca o persoană să poată fi angajată numai pe baza unui certificat medical, care atestă că persoana în cauză este aptă să presteze respectiva activitate.

Nerespectarea acestei prevederi atrage nulitatea contractului individual de muncă.

De asemenea, certificatul medical este obligatoriu și:
+ la reluarea activității după o întrerupere care depășește 1 an,
sau 6 luni, pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi profesionali,
+ în cazul trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă.

Certificatul medical emis cunoscut sub numele “fișă de aptitudine”, care finalizează examenul medical se completează numai de către medicul de medicina muncii.

Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Instruirea se realizează periodic.

Instruirea se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, înainte de începerea activității sau când intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

Angajatorul se asigurăfișele de protecție a muncii sunt completate în mod regulat și că certificatele medicale emise de medicul de medicina muncii sunt valide pe toata durata contractului individual de muncă încheiat cu angajatul.

Mai mult, angajatorul ar trebui să poată face dovada unui acord cu o firmă specializată în probleme de medicina muncii în cazul în care nu există în cadrul companiei o persoană desemnată.

Măsurile luate de angajator privind securitatea și sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligații financiare pentru salariați.

Chiar dacă un angajator contractează persoane sau servicii externe pentru asigurarea securității și sănătății în aspecte legate de muncă, aceasta nu îl exonerează de raspundere în acest domeniu.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021