Regulamentul intern | Actualizări

Regulamentul intern este obligatoriu în conformitate cu dispozițiile art. 241 Codul muncii, pentru societăți, iar obligația întocmirii acestuia îi aparține angajatorului.

Anul 2021 a adus câteva modificări și completări referitoare la Regulamentul Intern, pe care le găsiți enumerate mai jos:

  1. Ordonanța de Urgență nr. 13/2021 – pot fi prevăzute în contractul individual de muncă sau în Regulamentul intern, următoarele:
  • ajutoare pentru naștere/adopție;
  • ajutoare pentru înmormântare;
  • ajutoare pentru achiziționarea dispozitivelor medicale;
  • ajutoare pentru boli grave sau incurabile;
  • ajutoare pentru pierderi produse în gospodariile proprii ca urmare a calamităților naturale;
  • contravaloarea transpotului la și de la locul de muncă al salariatului etc.
  1. Ordonanța de Urgență nr. 37/2021 – a eliminat obligativitatea întocmirii regulamentului intern pentru microîntreprinderi.
  2. Ordonanța de Urgență nr. 117/2021 și Legea nr. 269/2021 – cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoștință de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani.
  3. Legea nr. 208/2021 și Ordonanța de Urgență nr. 117/2021 – Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate ori a sigiliului electronic al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar