Păstrarea statelor de salarii – Advent Calendar 2022

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit (formularul 205) sau pentru care angajatorul are obligația legală de a depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor

sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală (formularul 112), se păstrează timp de 5 ani.

În cazul in care nu sunt întrunite condițiile prevăzute mai sus, termenul de păstrare al statelor de plată nu se reduce, ci rămâne în continuare cel de 50 de ani.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar