I. Hotărârea Guvernului nr. 865/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

Publicată în Monitorul Oficial nr. 844/19.09.2023

Modifică, completeaza și pune în aplicare prevederile apărute anul trecut, în luna decembrie, privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 ce reglementează concediul și indemnizația de creștere a copilului.

Principalele reglementări sunt următoarele:

  • Perioada de concediu pentru creștere copil, în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul, se extinde de la cel puțin o lună la cel puțin două luni din perioada totală a concediului;
  • Salariații au obligația de a anunța angajatorul cu minimum 10 de zile înainte de data estimată a începerii concediului de creștere copil. Perioada de acordare a concediului pentru creștere copil este fie cea precizată de angajat în cerere, fie perioada maximă prevăzută de lege în lipsa precizării exprese a perioadei;
  • Salariații au obligaţia de a anunţa angajatorul, în scris, referitor la intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu cu cel puţin 30 de zile înainte;
  • Suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil.

II. Ordonanța de urgență nr. 74 din 20/2023 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 850/20.09.2023

Completează cu noi excepții cazurile în care Codul fiscal se poate modifica, fără a îndeplini termenul de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Codul Fiscal menționează că în cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.

Excepțiile pentru care nu mai este necesară îndeplinirea termenului de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României și nu mai trebuie să respecte data intrarii în vigoare la 1 ianuarie, sunt:

  • Modificările și/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi,
  • Majorările celor existente,
  • Eliminarea sau reducerea facilităților existente,

exclusiv în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene și regulamentelor subsidiare agreate la nivel european.

III. Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Publicată în Monitorul Oficial nr. 877/28.09.2023

Modifică Codul Muncii, art. 164, privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se modifcă de la 3000 lei, la 3300 lei, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru.

Modificarea nu se aplică și în sectorul agricol şi industria alimentară, unde salariul de baza minim brut va ramane in valoare de 3000 lei.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!