I CIRCULARA nr. 37/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1078/08.11.2022

Stabilește nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României la 6,75% pe an, începând cu data de 9 noiembrie 2022, față de 6,25% pe an stabilită începând cu 6 octombrie 2022.

II LEGEA nr. 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1109/17.11.2022

Modifică modul de stabilire a venitului impozabil pentru trei tipuri de pensii: cele provenite din Pilonul II – pensiile private obligatorii, Pilonul III – pensiile facultative, precum şi în cazul pensiilor ocupaţionale.

Începând cu 1 ianuarie 2024, pentru plățile eșalonate sau plățile unice ale pensiilor private obligatorii, pensiilor facultative și pensiilor ocupaționale, venitul inpozabil va fi constituit din diferența dintre valoarea activului și contribuțiile nete ale participanților (randamentul), la care se aplica plafonul de venit neimpozabil, care în prezent este de 2000 lei.

III ORDINUL nr. 2.017/2022 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1112/17.11.2022

Aprobă subcriteriile de risc dezvoltate din urmatoarele patru criterii generale:

înregistrarea fiscală,
depunerea declarațiilor fiscale,
nivelul de declarare.
realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Precizează subcriteriile de risc, pentru fiecare criteriu în parte, care vor sta, în viitor, la baza clasificării companiilor în funcție de riscul fiscal.  Printre acestea se regasesc:

subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venit, precum și al contribuțiilor sociale obligatorii;
subcriteriul privind depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale;
subcriteriul privind neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți;
subcriteriul privind neachitarea obligațiilor fiscale.

IV ORDINUL nr. 1.988/1.527/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1144/28.11.2022

Modifică și se completează Clasificarea ocupațiilor din România (COR) cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale.

Modifică ocupațiile:

Se redenumește ocupația „auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională” ca „auditor de sistem de management al sănătății și securității în muncă”;
Se mută ocupația „specialist în managementul deșeurilor”din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213310.
Se mută ocupația „auditor de mediu” din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213311.
Se mută ocupația „manager al sistemelor de management de mediu” din grupa de bază 3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați în grupa de bază 2133 Specialiști în domeniul protecției mediului la codul 213312.

Noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale sunt:

 1. coordonator programe de sport – Cod COR 242235
 2. creator de conținut online – Cod COR 343526
 3. logistician responsabil comenzi – Cod COR 432114
 4. manager comerț electronic – Cod COR 243106
 5. manager logistică și distribuție – Cod COR 132457
 6. ofițer de politici recreaționale – Cod COR 242236
 7. operator în centrale hidroelectrice – Cod COR 313114
 8. operator platformă logistică – Cod COR 818307
 9. organizator evenimente – Cod COR 333201
 10. registrator de registrul comerțului – Cod COR 261925
 11. tehnician în hotelărie – Cod COR 42240

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!