I. LEGEA nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. LEGEA nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Publicată în Monitorul Oficial nr. 186/06.03.2023

Completează Codul Muncii prin adăugarea a două noi sărbători legale:
        + 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza;
        + 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.
În prezent, Codul Muncii stabilește în total 17 zile de sărbători legale.

II. HOTĂRÂREA Guvernului nr. 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora

Publicată în Monitorul Oficial nr. 190/07.03.2023

Stabilește sectoarele de activitate si codurile CAEN pentru negocierea colectivă la nivel de sector.
Încadrarea într-un sector de negociere colectivă se realizează conform codului CAEN principal de activitate.

III. ORDINUL nr. 310/2023 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal “Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”

Publicat în Monitorul Oficial nr. 201/10.03.2023

Aprobă modelul și conținutul formularelor:
+ 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“ – formular nou, destinat grupurilor de companii care aplică sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit;
+ 101 „Declarație privind impozitul pe profit“;
+ 120 „Decont privind accizele“.

Ordinul intra în vigoare de la 10 martie 2023.

IV.  ORDINUL nr. 670/131/2023 al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 199/09.03.2023

Modifică și se completează Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Principalele reglementări sunt:
+ certificatele de concediu medical pot fi eliberate la o dată ulterioară datei la care se acordă consultația medicală în cazul decesului beneficiarului sau, după caz, al pacientului cu afecțiuni oncologice;
+ plata indemnizațiilor va înceta în cazul în care un pacient cu afecţiuni oncologice decedează;
+ pentru urgențele medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se poate acordă într-o singură etapă de catre medicul de familie, respectiv 11 zile calendaristice;
+ în situația asiguraților care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de fiecare angajator la care este îndeplinit stagiul minim de cotizare de șase luni, iar baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare.

V. ORDONANȚA de urgență nr. 10/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Publicată în Monitorul Oficial nr. 218/16.03.2023

Modifică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, persoanele fizice nesalariate, asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe bază unui contract de asigurare, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pot plăti maximum 1% din trei salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.
În prezent, valoarea plații lunare poate fi de maximum 90 lei (3*3000 lei*1%).

Contractele in derulare se modifică prin acte adiționale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv pâna la 1 iunie.

În cazul persoanelor fizice nesalariate, care au incheiate contracte de asigurare, care se modifică potrivit termenului mentionat mai sus, baza de calcul al indemnizației pentru maternitate se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare.

VI. ORDINUL nr. 1.098/2.748/2023 al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Culturii privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023

Publicat în Monitorul Oficial nr. 246/24.03.2023

Stabilește nivelul sumelor care se acordă sub formă de tichete culturale, începând cu primul semestru din 2023.
În cazul în care suma se acordă lunar, valoarea este de maximum 200 lei/lună. Dacă se acordă ocazional, valoarea acesteia este de maximum 400 de lei/eveniment.

VII. ORDIN nr. 1.121/655/2023 al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2023

Publicat în Monitorul Oficial nr. 258/29.03.2023

Pentru semestrul I al anului 2023, începând cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 600 lei.

Valoarea se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2023, respectiv august 2023 și septembrie 2023.

VIII. ORDIN nr. 1.235/2023 al Ministerului Finanțelor pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

Publicat în Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023

Începând cu data de 1 aprilie 2023, cuantumul diurnei pentru delegațiile si detașările interne ale personalului instituțiilor publice se majoreaza de la 20 lei la 23 lei.

În consecință, începând cu 1 aprilie 2023, valoarea diurnei netaxabile în sectorul privat, se va majora de la 50 lei, la 23*2.5 = 57.5 lei.

IX. LEGEA nr. 70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției

Publicată în Monitorul Oficial nr. 265/30.032023

Modifică perioada concediului de acomodare de la un an, la durata de maximum doi ani, pentru adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit din activități salariale și asimilate acestora sau din activități independente, drepturi de autor ori activități agricole.
Durata maxima de doi ani include și perioada încredințării copilului în vederea adopției.

X. LEGE nr. 69 din 29 martie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 265/30.032023

Introduce o scutire de la plata în România a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate pentru nomazii digitali străini, care obțin venituri din străinătate. Scutirea este valabilă numai dacă străinul stă în România cel mult 183 de zile.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!