Noutăți legislative Mai 2024

Newsletter-ul pentru luna Mai 2024 cuprinde modificări importante în divese domenii legislative: Sistemul RO e-Transport, Codul Fiscal, legislația privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, conține noile reglementări pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 409/30.04.2024

Aduce mai multe modificări și completări importante în diverse domenii legislative. Iată principalele aspecte:

1. Modificări la Sistemul RO e-Transport:

 • Ordonanța introduce noi reglementări pentru sancțiunile aplicate în cazul nedeclarării informațiilor în sistemul RO e-Transport. Sancțiunea confiscării bunurilor nu se va mai aplica dacă acestea sunt ulterior înregistrate în documentele justificative și în contabilitatea utilizatorilor..

2. Modificări în Codul Fiscal:

 • Se reglementează tratamentul fiscal pentru veniturile din ajustarea creanțelor legate de capitalul social nevărsat. Aceste venituri sunt considerate neimpozabile pentru calculul impozitului pe profit, facilitând astfel anumite operațiuni financiare ale instituțiilor de credit.
 • Contribuabilii care dețin clădiri rezidențiale cu valoare impozabilă peste 2.500.000 lei vor fi notificați anual, iar termenul de plată a impozitului este stabilit pentru 30 septembrie.
 • Produsele cu nicotină, dar fără tutun, destinate consumului oral, sunt acum incluse în sfera accizelor nearmonizate, ceea ce aduce noi obligații fiscale pentru aceste produse.

3. Alte Reglementări:

 • Se aduc modificări și completări normelor metodologice aplicabile legislației fiscale, inclusiv pentru accize și alte taxe speciale, actualizând și clarificând reglementările existente.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 410/30.04.2024

Găsiți mai jos un rezumat al principalelor schimbări:

1. Modificări privind TVA:

Prevederile referitoare la deducerea TVA-ului pentru facturile emise pe numele salariaților sau administratorilor aflați în deplasare în interes de serviciu au fost abrogate. Astfel, deducerea TVA nu mai este posibilă în aceste situații.

2. Regulile de marcare a produselor care conțin tutun:

Au fost introduse specificații detaliate pentru marcarea produselor care conțin tutun destinate inhalării fără ardere, inclusiv stabilirea situațiilor în care acestea nu intră sub incidența sistemului de marcare și procedurile aferente de marcare și eliberare a timbrelor.

3. Corecții tehnice:

Au fost efectuate corecții tehnice în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) 2024/296 al Comisiei, pentru a clarifica reglementările privind produsele accizabile exportate în regim suspensiv de accize.

4. Alte ajustări:

S-au făcut ajustări pentru distrugerea marcajelor neutilizate și deteriorate, care trebuie realizată cu aprobarea și sub supravegherea autorității vamale teritoriale.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 415/07.05.2024

Modifică Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu următoarele:

 • Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puțin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate determinate de bolile infectocontagioase din grupa A și a incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării.

  Menționăm ca anterior, incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate determinate de bolile infectocontagioase din grupa A, nu era considerată excepție.
 • Perioada de incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate determinate de bolile infectocontagioase din grupa A sunt exceptate din durata cumulată de 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire a concediilor medicale pe care medicul de familie le poate acorda pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 422/09.052024

Modifică și completează nomenclatorul obligațiilor fiscale plătite în contul unic.

Eliminarea unor poziții din nomenclator:

 • Impozitul specific activităților HoReCa,
 • Impozitul pe venit și contribuția la sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică plătitoare de impozit specific,
 • Contribuția la sănătate datorată de pensionarii care realizează venituri din pensii, pentru partea din venituri care depășește suma lunară de 4.000 lei.

Introducerea de noi poziții în nomenclator:

 • Impozitul pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit,
 • Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale,
 • Impozitul pe veniturile din chirii reținut la sursă de persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă,
 • Impozitul pe venit și contribuția la pensii pentru persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casnice,
 • Contribuția redusă la pensii pentru salariații din domeniile agroalimentar și IT.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 437/13.05.2024

Aduce modificări și completări în domeniul combaterii evaziunii fiscale.

Principalele măsuri sunt:

 • Nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege se pedepsește cu închisoare de la 1- 5 ani sau cu amendă penală,
 • Evidențierea cheltuielilor fictive, alterarea sau distrugerea de acte contabile, precum și utilizarea de evidențe contabile duble sunt considerate infracțiuni de evaziune fiscală, care se pedepsesc cu închisoare de la 3 -10 ani,
 • Folosirea cu rea-credință a sistemului național privind factura electronică și utilizarea de aparate de marcat electronice fiscale neconectate la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale, sunt considerate infracțiuni de evaziune fiscală, care se pedepsesc cu închisoare de la 3 -10 ani,
 • Orice acţiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu un echivalent in monedă naţională a cel puţin un milion de euro a resurselor bugetului de stat se pedepsește cu închisoare de la 7- 15 ani.

Termenul de prescripţie al răspunderii penale începe să curgă de la data sesizării organului fiscal sau de la data sesizării organului de urmărire penală, dar nu mai târziu de zece ani de la data comiterii infracţiunii.

Şedinţa din 20 mai 2024

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a stabilit că, în cazul termenului de preaviz la concediere, acesta începe să curgă din ziua următoare comunicării notificării de preaviz şi se împlineşte în ultima zi a termenului.

Vă reamintim că începând cu 1 iunie 2024, companiile care nu respectă termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor prin sistemul național de facturare electronică RO e-Factura vor fi supuse amenzilor.

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar