I. Ordinul nr. 1.176/2023 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Publicat în Monitorul Oficial nr. 720/04.08.2023

Modifică modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“.
Noul model al formularului 300 se aplică începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii august 2023.

II. Ordinul nr. 1.229/2023 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimației de inspecție fiscală și a ordinului de serviciu în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756/21.08.2023

Aprobă Procedura de prezentare a legitimației de inspecție fiscală și a ordinului de serviciu în cadrul acțiunilor de inspecție fiscală

În situația în care inspecția fiscală începe la sediul organului fiscal, prezentarea legitimației și a ordinului de serviciu se poate realiza astfel:

• În mod direct, în măsura în care contribuabilul se deplasează la sediul organului de inspecție fiscală, prezentarea legitimației de inspecție și a ordinului de serviciu,
• Prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală la care contribuabilul are acces (Spațiul Privat Virtual) și pentru care organele de inspecție fiscală au transmis data și ora conexiunii prin intermediul unei notificări comunicate contribuabiluluii cu cel puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru începerea inspecției fiscal.
Dacă contribuabilul își exprimă acordul pentru înregistrarea întâlnirii, se vor prezenta în fața camerei video, legitimațiile de inspecție și ordinul de serviciu, prezentare care va dura cel puțin 10 secunde pentru fiecare document.
Dacă contribuabilul nu își exprimă acordul pentru înregistrarea întâlnirii, se va întocmi o minută.
• În situația în care inspecția fiscală începe la sediul contribuabilului (sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul), organul de inspecție fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală.

III. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2023 pentru modificarea şi/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice

Publicata în Monitorul Oficial nr. 787/31.08.2023

Modifică şi complează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu următoarele:

• Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă rămân locuri în condiții deosebite de muncă până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă,
• Adeverințele eliberate de angajatori, precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie se certifică prin ștampilă și semnătură olografă,
• Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot cumpăra vechime în muncă, pe baza unui contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 31 decembrie 2024.

IV. Proiect de modificare a Codului fiscal

În prezent, nu cunoaștem forma finală a modificarilor, însă printre subiecte discutate cu impact în salarizare, se includ:

1. Modificarea scutirii de impozit în domeniul IT:
• Introducerea unui plafon de 10.000 lei, suma ce depășește acest plafon fiind impozitată cu un procent de 10%,
• Scutirea de impozit până la plafonul de 10.000 lei se acordă numai la un singur angajator, pe baza opțiunii exprimate în scris a salariaților.
2. Modificări în domeniile construcții si agroalimentar:
• Facilitățile fiscale privind scutirea impozitului până la plafonul de 10.000 lei se va aplica la un singur angajator,
• Eliminarea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.
3. Modificări privind beneficiile extrasalariale acordate salariaților:
Reducerea plafonului lunar, de la 33%, la 20%, pentru venituri neimpozabile.

Beneficiile extrasalariale luate în considerare pentru acest plafon, sunt:
– prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate,
– contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajații proprii, cazarea si contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii,
– contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora,
– contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 EUR anual,
– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 EUR anual,
– sumele acordate angajaților care desfașoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile,
– contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 EUR anual.
4. Modificări privind deducerea de 200 lei din salariul minim:
• Eliminarea deducerii de 200 lei, pentru care nu se datprează impozit si contribuții sociale, pentru angajatii cu salariu minim pe economie si venit brut ce nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.
5. Modificări privind obligațiile fiscale pentru tichetele de masă și vacanță:
• Aplicarea contribuției la sănătate pentru tichetele de masă și voucherele de vacanță.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!