Modificări privind cadourile oferite de angajatori

CADOURILE ÎN BANI ȘI/SAU ÎN NATURĂ

Cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților cu fiecare ocazie din cele de mai jos, sunt considerate venituri neimpozabile și nu sunt subiect de contribuții sociale obligatorii în limita a 300 RON.

  • cadouri oferite angajaţilor, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
  • cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
  • cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

TICHETE CADOU

Tichetele cadou se acordă doar angjaților proprii pentru cheltuieli sociale și se interzice acordarea acestora altor categorii de beneficiari.

Cei care nu respectă noile prevederi riscă o amendă echivalentă cu contravaloarea a 14 salarii minime brute, anume 35.700 lei.

Astfel, sunt eliminate din categoria veniturilor din alte surse, biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate.

BILETE DE VALOARE

Începand cu 1 februarie 2022, biletele de valoare constând în tichete de masă, tichete de creșă, tichete culturale și tichete cadou se vor emite exclusiv pe suport electronic, fiind eliminat formatul tipărit.

Biletele de valoare emise pe suport de hârtie emise până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrisă pe acestea.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar