Modificări legislative aplicabile pentru 2022

SALARIUL MINIM PE ECONOMIE

I. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1.071 din 2021, începând cu 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește în România de la 2.300 lei la 2.550 lei brut, echivalentul unui salariu net de 1.524 lei. În anul 2022 va dispărea diferența între salariații cu studii superioare și ceilalți, în ceea ce privește salariul minim. Angajații din domeniul construcțiilor vor beneficia și în anul 2022 de un salariu minim brut diferențiat de 3.000 de lei.

Alte implicații ale modificării salariului minim brut pe țară garantat în plată:

1. Contribuția pentru persoane cu handicap neangajate va crește începand cu ianuarie 2022, întrucât calculul acestei contribuții plătite de către angajatorii care au mai mult de 50 salariați, se raportează la valoarea salariului minim pe economie.

2. Modificarea salariului minim pe economie va avea impact și asupra concediilor medicale. Baza de calcul a indemnizației pentru concediul medical nu poate fi mai mare decât valoarea a 12 salarii minime lunare brute pe țară. Începând cu luna ianuarie 2022, plafonul maxim al bazei de calcul se va calcula raportat la salariul de 2.550 de le

3. Angajații cu ziua, zilierii, vor beneficia de pe urma majorării salariului minim brut pe țară, deoarece va crește și tariful minim în baza cărora trebuie să fie remunerați de către cei care îi angajează la munci ocazionale și de scurtă durată. Aceștia au dreptul la o remunerație zilnică ce nu poate fi mai mică decât valoarea orară a salariului minim pe economie.

4. De asemenea, în cazul persoanelor fizice, va crește noul plafon pentru determinarea obligației de plată a CAS si CASS, care nu poate fi mai mic decât valoarea a 12 salarii minime lunare brute pe țară.

 II. Ordonanța de urgență 142 din 30 decembrie 2021 introduce două noi alienate (21 și 22) la articolul 164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, prin care se prevede că începând cu data de 01 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Această prevedere se aplică și pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

SALARIUL MEDIU BRUT

 III. Legea 318 din 28 decembrie 2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 prevede la art. 15 si 16 următorii indicatori pe anul 2022:

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 6.095 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.048 lei.

SAF-T

IV. Potrivit Ordinului nr. 1783 din 4 noiembrie 2021, raportarea SAF-T devine obligatorie pentru marii contribuabili, începând cu Ianuarie 2022. Mai multe informatii găsiți aici: SAF-T – Ce este, cum se pregătește, cine îl depune și când – BPiON

TVA

V. Conform Ordonanței nr. 11 din 30 august 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, rambursarea TVA cu control ulterior devine permanentă începand cu Februarie 2022.

SIMPLIFICAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

VI. Legea nr. 267 din 9 noiembrie 2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative aduce noi măsuri privind simplificarea administrației publice centrale, care se va desfășura începand cu 1 ianuarie 2022. De la această dată, instituțiile publice nu vor mai avea voie să ceară persoanelor fizice sau juridice copii după avize sau alte documente emise de alte instituții ale statului. Pot obține aceste documente în format electronic, de la instituțiile care le-au emis, cu acordul beneficiarului.

MĂSURI FISCAL-BUGETARE

VII. Ordonanța de urgență nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aduce mai multe măsuri noi, cu aplicare de la data publicării în Monitorul Oficial în cazul în care nu este prevăzut altfel în textprintre care:

1. În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie, se majorează plafonul neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022.

2. Începand cu 1 ianuarie 2022, tichetele cadou se pot acorda doar propriilor angajați. Cu această dată, acordarea tichetelor cadou către terți se interzice.

3. Biletele de valoare constând în tichete de masă, tichete de creșă, tichete culturale și tichete cadou se vor emite doar pe suport electronic începând cu 1 februarie 2022. Biletele de valoare emise pe suport de hârtie emise până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrisă pe acestea.

4. Începand cu 1 martie 2022, reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevazute în Anexa la Legea nr. 241/2005, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar