Inventarierea este obligatorie pentru entități în următoarele situații:

+ La începutul activității, pentru a avea un punct de pornire;
+ La sfârșitul activității;
+ Dacă are loc o reorganizare sau fuziune;
+ Când se modifică prețurile;
+ Ori de cate ori organele competente solicită un control;
+ Când există posibilitatea existenței unor plusuri sau minusuri ce nu pot fi cuantificate sau stabilite concret altfel decât prin inventariere;
+ Când are loc un incendiu sau o altă calamitate naturală;
+ Cel puțin o dată pe an.

Inventarierea anuală se efectuează, de regulă, la sfârsitul anului, pentru o raportare mai ușoară la timp, dar în anumite situații inventarierea anuală se poate face și în altă perioadă. Însă, dacă inventarierea este realizată mai devreme, este obligatoriu ca rezultatele obținute să fie introduse în bilanțurile anuale ale anului fiscal respectiv.

Nerespectarea reglementarilor cu privire la efectuarea inventarierii, se sanctionează cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei.

Sancțiunile se aplică în cazul în care:
+ nu se efectuează inventarierea;
+ nu există o procedură privind inventarierea;
+ nu este intocmită decizia de inventariere;
+ nu există declarația gestionarului;
+ nu sunt întocmite documentele aferente procesului de inventariere;
+ se refuză confirmarea creanțelor și a datoriilor inventariate.

 

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021