Cele mai frecvente beneficii extrasalariale cu avantaje fiscale acordate de angajatori

Cele mai frecvente beneficii extrasalariale cu avantaje fiscale acordate de angajatori

CELE MAI FRECVENTE BENEFICII EXTRASALARIALE CU AVANTAJE FISCALE ACORDATE DE ANGAJATORI

Acordarea beneficiilor extrasalariale este una dintre modalitățile de motivare și fidelizare a salariaților. În cele ce urmează, vom enumera cele mai importante beneficii extrasalariale, în principal datorită avantajelor fiscale pe care acestea le prezintă.

+ Tichetele de masă  – orice angajator le poate acorda lunar salariaților săi care au funcția de bază declarată la acesta. Pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau achiziționarea de produse alimentare.

Valoarea tichetelor de masă se transferă lunar salariaţilor pe cardul de tichete de masă, de către unitatea emitentă, în prezent valoarea maximă a unui tichet de masă fiind de 30 lei. Numărul de tichete de masă de care poate beneficia un salariat este cel mult egal cu numărul de zile lucrate, dar maxim egal cu numărul de zile lucrătoare din lună.

Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă: tichetele de masă sunt considerate avantaje de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit în procent de 10%, aplicat la valoarea nominală a acestora și nu se datorează contribuții sociale obligatorii. În ceea ce privește impozitul pe profit, cheltuielile cu tichetele de masă sunt cheltuieli deductibile.

+ Tichetele cadou – pot fi acordate exclusiv propriilor salariați astfel cum este prevazut în contractul de muncă.

Regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou: sunt venituri neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, nu depășeste suma de 300 de lei și se acordă pentru ocaziile de mai jos:

  • tichetele cadou oferite angajaților, precum și cele oferite copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
  • tichetele cadou oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
  • tichetele cadou oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 01 iunie.

Tichetele cadou reprezintă cheltuieli sociale și sunt deductibile în ceea ce privește impozitul pe profit, în limita unei cote de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

+ Cadourile în bani sau în natură – oferite salariaților cu ocazia Crăciunului, Paștelui, 1 iunie sau 8 martie în limita a 300 de lei / angajat și pentru fiecare copil minor al acestuia, astfel cum sunt prevazute în contractul de muncă, respecta același tratament fiscal cu cel al tichetelor cadou, prezentat mai sus.

+ Voucherele de vacanță – nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub forma de vouchere de vacanță reprezintă contravaloarea a maximum șase salarii de baza minime brute pe țară, garantate în plata, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

Astfel, pentru anul 2022, cuantumul voucherelor de vacanță este de 15.300 lei (2.550 lei x 6, unde 2.550 lei reprezintă salariul de baza minim brut pe țara, valabil în 2022).

Regimul fiscal aplicabil voucherelor de vacanță: sunt considerate avantaje de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit în procent de 10% aplicat la valoarea nominală a acestora și nu se datorează contribuții sociale obligatorii. În ceea ce privește impozitul pe profit, cheltuielile cu voucherelor de vacanță sunt cheltuieli deductibile, în limita sumei de 15.300 lei.

+ Serviciile turistice pentru perioada concediului de odihnă – se includ în sfera cheltuielilor sociale și pot fi decontate pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă. Decontarea serviciilor turistice nu poate să fie făcută în funcție de performanțele salariaților întrucât o cheltuială socială nu se stabilește în funcție de anumite criterii de performanță si trebuie să aibă la bază documente justificative (cerere concediu odihnă, facturi).

Regimul fiscal aplicabil decontării servicilor turistice pentru perioada concediului de odihnă: contravaloare serviciilor turistice este neimpozabilă și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate. În anul 2022 salariul mediu brut este de 6.095 lei.

În ceea ce privește impozitul pe profit, cheltuielile privind contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora reprezintă cheltuieli sociale deductibile în limita unei cote de până la 5%.

+ Tichetele culturale – sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale: abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor, cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub forma tichetelor menţionate nu poate fi mai mare de 170 lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv 350 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

Regimul fiscal aplicabil tichetelor culturale: tichetele culturale sunt considerate avantaje de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit în procent de 10%, aplicat la valoarea nominală a acestora și nu se datorează contribuții sociale obligatorii.

+ Contribuții la fondurile de pensii facultative (Pilon III) – angajatorii pot contribui lunar la pensia facultativă administrată privat a angajaților. Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă și poate fi de până la 15% din venitul salarial brut al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative.

Regimul fiscal aplicabil contribuțiilor la fondurile de pensii facultative: valoarea pensiei facultative suportate de angajator este deductibilă fiscal integral, în cuantum de 400 de EUR / an / angajat, cheltuiala angajatorului fiind deductibilă integral.

+ Primele de asigurare voluntară de sănătate/abonamentele servicii medicale – suportate de către angajatori, permit salariaților să aibă acces la servicii adiționale de sănătate. Asigurarea voluntară de sănătate oferă și acces în orice sistem medical, public sau privat, în timp ce abonamentul medical are aplicabilitate doar la furnizorul emitent.

Regimul fiscal aplicabil: contravaloarea primelor de asigurare voluntară și a abonamentelor medicale suportate de angajator sunt venituri neimpozabile pentru salariat în limita a 400 euro/an/salariat și reprezintă cheltuială deductibila pentru angajator.

Începand cu 1 ianuarie 2023, în cazul unor beneficii acordate de angajator salariaților, se introduce un plafon lunar pentru venitul neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Dintre beneficiile enumerate mai sus, pentru care se aplică prevederea plafonării, amintim:

  • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului;
  • contribuțiile la un fond de pensii facultative;
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar