Formularul 230 | termen de depunere 25 mai

Dacă dorești să donezi până la 3,5% din impozitul pe venit, ai ocazia să o faci prin intermediul formularului 230, care se depune până pe 25 mai. Acești bani deja plătiți pentru anul fiscal precedent, vor fi redirecționati de autoritățile fiscale către un beneficiar ales de tine. Formularul 230 se poate descărca de pe site-ul ANAF, dar mulți beneficiari pun la dispoziție o varianta precompletată cu datele lor, la care poți adăuga datele tale.

CINE POATE COMPLETA FORMULARUL 230

Formularul se poate completa de către persoanele fizice care au obținut venituri impozabile în Romania, anul anterior. Categoriile de venituri din care se pot redirecționa cei 2% sau 3,5% de către persoanele fizice sunt urmatoarele:

salariile;

chiriile impuse pe bază de normă de venit sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

pensiile;

drepturile de proprietate intelectuala, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

alte venituri impozabile: venituri din activități sportive pentru care impozitul se reține la sursă, venituri din activități independente sau activități agricole impuse pe bază de normă de venit.

Dacă în anul precedent ai fost scutit de la plata impozitului pe venit, nu vei putea depune formularul 230. Este valabil pentru salariații din domeniile IT, construcții, cercetare.

CĂTRE CINE SE POT REDIRECȚIONA COTELE DIN IMPOZIT?

Persoanele fizice care își doresc să solicite redistribuirea unei părți din impozitul pe venit datorat, pot dona pentru susținerea entităților nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condițiile legii și a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

CARE SUNT COTELE CE POT FI REDIRECȚIONATE:

cota de 2% poate fi redirecționată către entitatățile nonprofit care sunt înființate și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult (inclusiv parohii);

cota de 3,5% poate fi redirecționată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

MODALITĂȚILE DE DEPUNERE A FORMULARULUI:

+ prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesând serviciul „Spatiul Privat Virtual”;

+ prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;

+ în format hârtie, la registratura organului fiscal competent, în mod individual sau pe bază de borderou;

+ prin poștă, în mod individual sau pe bază de borderou, cu confirmare de primire;

+ prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe bază de borderou, cu formularele 230 în format hârtie, scanate.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar