Fișa postului și regulamentul intern pentru microîntreprinderi

Începând cu luna mai 2021, regulamentul intern și fișa postului au fost opționale pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați.

În ceea ce privește fișa postului, comunicarea privind specificarea atribuțiilor postului se putea efectua  verbal. Dacă salariatul solicita în scris că dorește să fie informat despre atribuțiile ce îi revin conform fișei postului, atunci angajatorul trebuia să acționeze în conformitate.

De asemenea, întocmirea Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi, nu mai era obligatorie.

În cursul lunii octombrie, regulamentul intern și fișa postului au redevenit obligatorii.

Totodată, a dispărut necesitatea acordului scris privind evidența orelor de muncă între angajatorul-microîntreprindere și angajati.  Evidența poate fi păstrată așa cum se dorește, însă cu obligația, de a anunța salariații despre modalitatea aleasă în mod unilateral.

Pe lânga microîtreprinderi, obligativitatea se aplică si pentru persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) care au angajați.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!