Cum se calculează diurna ce poate fi acordată angajaților pentru a fi deductibilă? – Advent Calendar 2022

Pentru a stabli nivelul maxim al diurnei nedeductibile care se poate acorda în sectorul privat, trebuie avute în vedere două plafoane.

Plafonul 1

diurna internă – suma deductibilă este de 2.5 ori nivelul stabilit pentru instituțiile publice. În prezent, nivelul pentru instituțiile publice este de 20 lei/zi, rezultând un plafon de 50 lei/zi pentru sectorul privat.

+ diurna externă – suma deductibilă este de 2.5 ori nivelul pentru instituțiile publice, stabilită pentru fiecare țară în parte. Tabelul cu sumele pentru fiecare țară este publicat în Hotărârea Guvernului nr 518/1995.

Plafonul 2

Nivelul maxim al diurnei deductibile se determină lunar, în limita a trei salarii de bază corespunzatoare locului de munca ocupat.
Modul de calcul pentru stabilirea nivelului diurnei se realizează prin raportarea a trei salarii de bază la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile calendaristice din perioada de delegare. Trebuie ținut cont de faptul că diurna se acordă pe zile calendaristice.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar