Concediul de acomodare – CALENDAR ADVENT

Un salariat poate beneficia de un concediu de acomodare atunci când adoptă un copil aflat în plasament, similar concediului de creştere copil.

Durata de acordare este de maximum un an de zile.
Indemnizaţia lunară va fi calculată ca fiind 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani.

Concediul de acomodare se poate acorda începand cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotarârea judecatorească de încredințare în vederea adopției.

Cererea pentru acordarea concediului de acomodare va trebui să fie însoțită de:
– certificatul de grefă în baza căruia se execută hotârarea judecătorească de încredințare în vederea adopției;
– documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare.

Perioada de concediu va fi asimilată stagiului de cotizare pentru obţinerea indemnizaţiilor pentru concediile medicale, pentru obţinerea pensiei, a şomajului şi a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar