Mecanismul de acordare a certificatelor de concediu medical în cazul incapacității temporare de muncă pentru boli obișnuite, de către medicii curanți, se bazează pe întocmirea unui plan de urmărire a evoluției bolii.

Perioadele de concediu medical pentru fiecare episod de boală se acordă în cel puțin două etape, astfel:

+ medicul de familie va acorda în prima etapă maxim 4 zile de concediu medical, cu încadrarea în limita maximă de 7 zile pentru fiecare episod de boală, respectiv 28 de zile pe an,

+ medicul specialist din ambulatoriu poate acorda în prima etapă maxim 15 zile, cu încadrarea în limita maximă de 30/31 zile pe lună, respectiv 90 de zile pe an.

Când perioada aferentă primei etape a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare poate fi eliberat în prima zi lucrătoare care urmează, cu încadrarea în limitele maxime menționate.

După expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune fără a fi necesară întocmirea planului de urmărire a evoluției bolii, dacă starea sănătății persoanei asigurate nu permite reluarea activității.

Dacă asiguratul se află în imposibilitatea deplasării la cabinetul medical în vederea acordării concediului medical, medicul curant (medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu) poate acorda consultații la domiciliu sau la distanță.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Obligațiile angajatorului privind eliberarea documentelor pentru salariați și foști salariați