Pensiile ocupaționale – Pilon IV

CE REPREZINTĂ PENSIA OCUPAȚIONALĂ – PILON IV?

Pilonul IV este o schemă de pensie opțională prin intermediul căreia angajatorii pot asigura beneficii suplimentare angajaţilor, în timpul activităţii lor, sub forma unei contribuţii la fond, în vederea obţinerii de către aceştia a unei pensii ocupaţionale.

Angajatorul va stabili o schemă de pensii și va colecta și plăti contribuțiile, acestea putând fi împărţite între angajator şi angajat. Concret, angajatorul va propune angajatului o schemă de pensii ocupaţionale, în cazul în care vrea să acorde astfel de beneficii salariaţilor.

Angajatorul va semna un contract de administrare cu o firmă specializată, autorizată de stat, şi va cere angajaţilor să completeze cererea de aderare la Pilonul IV, aceştia neputând fi obligaţi să-şi exprime acceptul de aderare la un fond de pensii private. Deocamdată, prima companie din România care a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale Pilon IV este BCR Pensii.

În ceea ce priveste contribuția personală, în timp ce la Pillonul 3 nu se poate cotiza mai mult de 15% din salariul brut al participantului, la Pilonul 4 contribuţiile nu pot fi mai mari de o treime din salariul brut al angajatului, fără ca totalul reţinerilor să depăşească jumătate din salariul net.

CLAUZA DE VESTING

O caracteristică specifică Pilonului IV este clauza de vesting, care presupune următoarele:

+ dacă raporturile de muncă încetează înainte de expirarea termenului de 3 ani, sumele acumulate aparțin angajatorilor;

+ angajații devin proprietarii sumelor acumulate la expirarea unui termen de maximum 3 ani, cu condiţia ca raportul de muncă să fie încă în vigoare.

În cea dea doua variantă prezentată mai sus, respectiv dacă angajatul înceteaza raporturile de muncă după expirarea termenului de 3 ani de la startul contribuției, acesta are următoarele posibilități:

+ să lase sumele acumulate în fondul fostului angajator;

+ să transfere banii în fondul noului angajator;

+ să transfere banii într-un fond personal pilonul III.

TRATAMENTUL FISCAL

Legislația în vigoare prevede că sumele reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale din România sunt deductibile fiscal, însa nu ni se oferă clarificări în acest sens.

Sperăm că odată cu autorizarea primei companii de administrare a fondurilor pensiilor ocupaționale, să urmeze și precizările cu privire la deductibilitatea limitată a pensiilor ocupaționale ca și în cazul pensiilor facultative, acestea din urmă nefăcând subiectul taxelor salariale într-o limită de deductibilitate de 400 EUR de personă.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar