Care sunt contribuțiile datorate pentru contractele individuale de muncă cu timp parțial? – Advent Calendar 2022

Începând cu 1 august 2022, contribuția de asigurări sociale si contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Această regulă nu se aplică pentru:

+ elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani,

+ ucenicii,

+ persoanele cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi,

+ pensionarii pentru limită de vârstă (nu și cei cu pensii de serviciu),

+ salariații care cumulează în cursul aceleiași luni venituri salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru aplicarea excepțiilor, angajatorul solicită documente justificative salariațior.

În cazul în care contribuția de asigurari sociale și contribuția de asigurari sociale de sănătate calculate sunt mai mici decât contribuțiile stabilite la nivelul unui salariu minim brut pe țară garantat în plată, diferențele se suportă de către angajator.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar