Cadouri șI tichete cadou cu ocazia crăciunului – Calendar Advent

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariaților, cât și cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Crăciunului sunt neimpozabile și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă, în masura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte nu depășește valoarea de 150 lei.

Limita de 150 lei se aplică separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare angajat și pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar și în cazul în care părinții lucrează la același angajator.

Partea care depașește limita de 150 lei, reprezintă venit impozabil din salarii și este inclusă în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Astfel, cadourile în sumă de 150 lei pentru fiecare persoană (salariat și copil minor) trebuie să fie menționate în contractul individual de muncă/contracul colectiv de muncă/regulamentul intern pentru a nu fi supuse impozitării și aplicării contribuțiilor sociale.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, cadourile oferite angajaților și copiilor acestora, indiferent de forma în care sunt acordate, sunt considerate cheltuieli sociale, care sunt deductibile în limita a 5% din costurile cu salariile.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar