Avantajul în natură – utilizarea autoturismului în interes personal sau mixt – Calendar Advent

Avantajul în natură sub forma utilizării în scop personal a unui autoturism, intră în baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Este prevazută o excepție de la această regulă, dacă societatea este plătitoare de impozit pe profit, iar autoturismul este utilizat parțial în scopul activitații economice a acesteia și parțial în interesul personal al salariatului, cheltuielile sunt deductibile în limita de 50%, iar avantajul sub forma utilizării în scop personal a vehiculului nu se impozitează la salariat (nu se calculeaza nici contribuții sociale obligatorii).

În cazul în care societatea plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor, utilizarea autoturismului în folos personal constituie avantaj de natură salarială.

Evaluarea avantajelor în natură sub forma folosirii în scop personal a unui autoturism din patrimoniul companiei, se face astfel:

1. Pentru autoturismele din patrimoniul companiei:
• Aplicând procentul de 1,7% pentru fiecare lună, la valoarea de intrare a acestuia, în cazul evaluării utilizării numai în scop personal a autoturisului din patrimoniul companiei;
• Proporțional cu numărul de kilometri parcurși în interes personal din valoarea de intrare x 1,7%, în cazul utilizării mixte (în interes personal și în interesul serviciului) a autoturismului din patrimoniul companiei, justificat cu foaia de parcurs.

2. Pentru autoturismele închiriate:
• La nivelul chiriei, în cazul în care autoturismul utilizat numai în scop personal este închiriat de la o terță persoană;
• Proporțional cu numărul de kilometri parcurși în interes personal din nivelul chiriei, în cazul utilizării mixte (în interes personal și în interesul companiei) a autoturismului închiriat de la o terța persoană, justificat cu foaia de parcurs

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar